ATRAKCJE

Atrakcje i ciekawostki:

Naszą największą atrakcją jest usytuowanie naszego gospodarstwa w strefie o jednym z najniższych zaludnień w Polsce, nie uprzemysłowionej i blisko granicy, jednocześnie nasze pole namiotowe dla kilku -kilkunastu namiotów (przyczep campingowych) zlokalizowane jest w otoczeniu gospodarstwa wsród naturalnych łąk, lasków i pól.

-w najbliższej okolicy i w całej Dolinie Noteci będącej szlakiem corocznej wielomilionowej migracji ptaków zlokalizowano 240 gatunków ptaków, w tym 155 gniazdujacych (co stanowi około 70% ptaków występujących w Polsce ) – patrz zdjęcia i szczegółowy spis ptaków (poniżej).

-występuje tu bardzo liczna populacja bobrów Caster fiber (w niektórych rejonach zaistniała konieczność ich redukcji), wydryLutra Lutra , oraz rzadziej łosie Alces alces .

koło 20 km od gospodarstwa przebiega linia tzw. Wału Pomorskiego (wojenne umocnienia porównywane do Lini Maginota we Francji ) z jednym z największych w Europie zimowisk nietoperzy (około 90 km od gospodarstwa ) -patrz zdjęcia.

-okoliczne wsie zachowały przedwojenną zabudowę i nazywane sa „Olęderskimi”, z racji dawnego osiedlania się ludności z Holandii.

-cały region jest jednym z najmniej zaludnionych obszarów w Polsce o bardzo małym uprzemysłowieniu i mało znanym przez turystów .

-rzeka Drawa stanowi jeden z najbardziej atrakcyjnych szlaków kajakowych w Polsce. Szlak ten położony jest na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego -patrz zdjęcia .


Copyright © 2016 Na Łęgach.